TRAININGEN

  • ‘De communicatie binnen onze zelfsturende teams kan beter’
  • ‘Ik wil dat mensen mét elkaar praten in plaats van óver elkaar’ 
  • ‘Mijn medewerkers hebben moeite met het stellen van prioriteiten’
  • ‘De jonge garde wil ik langzamerhand opleiden tot capabele managers’ 
  • ‘Onze leidinggevenden moeten verzuimgesprekken gaan voeren, maar ze weten niet hoe ze dat moeten doen'
  • ‘Op het gebied van klantgerichtheid laten we soms echt steken vallen; ik wil dat patiënten zich welkom voelen!’

Voor deze en andere vraagstukken verzorgen wij trainingen. Op maat. En gekoppeld aan de visie van de organisatie. 

Wat is jullie vraagstuk? 

In onze trainingen dagen we mensen uit om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontwikkelen. Dat doen we op een stimulerende manier. Waar nodig confronterend, maar met een positieve insteek en gericht op de ontwikkeling van de deelnemer. Vanuit het motto ‘leren mag ook leuk zijn’, zoeken we altijd naar speelse en activerende vormenIn veel trainingen maken we gebruik van trainingsacteurs, ons ‘levend lesmateriaal’.