Feedbacktheater

Houd jij je grote feed-bek maar (?)

Feedback is vaak eng of ongemakkelijk. Liever omzeilen we het, doen het af met een grapje of praten van ons af door te roddelen. Allemaal niet erg effectief. Het feedbacktheater laat dit in diverse scènes zien. Zo ontdekken mensen het effect van niet of slecht gegeven feedback. Ook besteden we aandacht aan het belang van feedback geven hoe je dat op een goede manier kunt doen. Daarnaast komt het vrágen van feedback aan de orde. Feedback vragen is bij uitstek de manier  om jezelf verder te ontwikkelen. 

Dat allemaal op een onderhoudende manier. Lachen van herkenning is immers een goede stimulans tot gedragsverandering...